Vi har fået en henvendelse fra en specialestuderende på Københavns Universitet, som søger respondenter til en spørgeskemaundersøgelse vedr. mænds fertilitet.

Hvis det kunne være relevant for dig at deltage, så læs gerne videre her:

Hej 🙂 
Mit navn er Sabina Dige, specialestuderende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Jeg skriver specialeprojekt om mandlig infertilitet, for 1) at belyse fertilitetsforløbet, 2) bevidsthed om mandlig infertilitet og 3) håndtering af at få konstateret nedsat sædkvalitet.

Jeg håber du vil svare på dette spørgeskema, hvilket er anonymt at deltage i. Jeg søger mænd i parforhold, der er under eller har afsluttet fertilitetsbehandling, hvor manden i forholdet har nedsat sædkvalitet.

På forhånd tusind tak, for at hjælpe mig!

Link til spørgeskema: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8JC5UKQWLJ3P

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, så kan jeg kontaktes på mobilnr. 21655135 eller mail vxw568@alumni.ku.dk.